Expoziția: Cultura Cucuteni – de la simbolism la artă

Expoziția Cultura Cucuteni – de la simbolism la artă, organizată de Muzeul Județean Botoșani în parteneriat cu Accademia di Romania din Roma și Institutul Cultural Român, îşi doreşte să prezinte minunata artă a Culturii Cucuteni, prin ilustrarea ceramicii şi a statuetelor din lut descoperite în judeţul Botoșani.
Artefactele acestei civilizaţii se remarcă printr-o gamă largă de motive decorative pe care artiștii cucutenieni le-au folosit şi combinat, utilizând doar trei culori (alb, negru și roșu), într-o asemenea manieră încât rezultatele sunt spectaculoase, având în vedere epoca în care acestea au fost create. Expoziția Cultura Cucuteni – de la symbolism la artă este structurată pe imagini de înaltă fidelitate, realizate într-o manieră artistică de către fotografi profesioniști ce colaborează cu National Geografic și o serie de texte explicative, în română, italiană și engleză, grupate pe panouri de tip roll-up. Această expoziție nu este destinată să pună accentul principal pe informații științifico-istorice și detalii tehnice, ci pe valoarea artistică a artefactelor ceramicii și plasticii cucuteniene.
Vernisajul expoziției va avea loc în data de 19 iunie 2017, ora 18.30, în Sala de expoziții a Accademiei di Romania din Roma. Vor susține intervenții prof. Marco Merlini (Roma) și dr. Aurel Melniciuc (Botoșani). Expoziţia poate fi vizitată în perioada 19-25 iunie 2017, la Accademia di Romania, Piazza José de San Martin, 1 – 00197 Roma.

Cucuteni culture- from symbolism to art.

The exhibition Cucuteni Culture – from symbolism to art, organized by the Botoșani County Museum in partnership with the Accademia di Romania from Rome and the Romanian Cultural Institute, aims to present the wonderful art of the Cucuteni Culture by illustrating the ceramics and clay statuettes discovered in Botoșani County .
The artifacts of this civilization are distinguished by a wide range of decorative motifs used and combined by the Cucutenian artists, using only three colors (white, black and red) in such a way that the results are spectacular, given the period in which they were created. The exhibition Cucuteni Culture – from symbolism to art is structured on high-fidelity images made by professional photographers working with National Geographic and a series of explanatory texts in Romanian, Italian and English, grouped on roll-up panels. This exhibition is not intended to focus primarily on scientific-historical information and technical details, but on the artistic value of the artifacts of the Cucutenian ceramics and statuettes.
The exhibition will be opened on June 19th, 2017, at 6,30 PM, in the Exhibition Hall of the Accademia di Romania from Rome. Speeches will be held by prof. Marco Merlini (Rome) and dr. Aurel Melniciuc (Botoșani). The exhibition can be visited between June 19th-25th 2017, at Accademia di Romania, Piazza José de San Martin, 1 – 00197 Rome.