Acta Moldaviae Septentrionalis: III/2004

ACTA  MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS 3/2004 descarca de pe www.cimec.rosau AICI

I. ISTORIE

Bodnariuc, Nicolai – Nordul Bucovinei în perioada lui Ştefan cel Mare, AMS., III,p.5.
Onilă, Mihai – Lupta de la Lipnic, AMS., III, p.8.
Macarie, Gh. – Şcoli greceşti în Moldova secolelor XVII-XIX, AMS., III, p.14.
Ţuscanu, Florin – Un episcop al Romanului în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române. Teodosie al II-lea, AMS., III,p. 44.
Prodan, Dan – Preocupări de orientalistică-turcologie în Romania de la Marea Unire până la instaurarea regimului comunist (1918-1948), AMS., III, p. 51.
Ţuscanu, Florin – Aportul clerului romaşcan la Unirea Principatelor Române, AMS., III, p. 211.
Fetcu, Ion – Bucovina (documentar), AMS., III, p. 215.
Fetcu, Ion – Basarabia – străvechi pământ românesc – 85 de ani de la unirea Basarabiei cu România, AMS., III, p. 236.

II. MEMORIALISTICĂ
Bejenaru, Ionel – Din însemnările de război ale colnelului Dobjanschi Raul (1891-1938) – Amintiri despre poetul Alexe Mateevici, AMS., III,p. 257.
Median, Gheorghe – Constantin Gh. Cucu – “Glorioasa epopee română a marelui război de întregire 1916-1918”, AMS., III, p. 263.

III. CIVILIZAŢIE-CULTURĂ
Băltuţă, Steliana – Crăiniceni – judeţul Botoşani – un reper geografic şi de suflet în ortodoxia română, AMS., III, p. 269.
Pârvan, Lucica – Doi mari maeştri, AMS., III, p. 274.
Bălan Angela şi Pârvan Lucica – Ornamentica interioară şi legătura artistică la cartea veche românească (Evanghelii) din depozitul Mănăstirii Vorona (Botoşani),AMS., III, p. 278.

IV. MUZEOGRAFIE. RESTAURARE-CONSERVARE. ETNOGRAFIE
Băltuţă, Steliana – Lada pentru zestre – piesă de mobilier în locuinţa arhaică, AMS., III, p. 285.
Văculişteanu, Elena – Restaurarea unei scoarţe din jurul anului 1880, AMS., III, p. 292.

IV. NOTE. COMENTARII. IDEI
Niţu Anton şi Şadurschi Paul – Sondajul arheologic efectuat în aşezarea Cucuteni B2 Ştefăneşti – “La Stârcea” (1974-1975), AMS., III,p. 296.
Prodan, Dan – O sinteză necesară şi mult aşteptată: tratatul de Istoria românilor,AMS., III, p. 313.
Prodan, Dan – Franz Babinger în izvoarele epistolare (1920-1991), AMS., III, p. 325.
Şadurschi, Paul – In memoriam Alexandru Păunescu. Oameni care au fost. Şi care vor rămâne în amintirea muzei Clio, AMS., III, p. 324.
Păunescu, Alex. – Istoricul cercetărilor paleolitice din Moldova, AMS., III, p.346.
Dorcu, Aurel – O admirabilă aniversare, AMS., III, p. 353.
Pavel, Emilia – Recenzie, AMS., III, p.356.