Acta Moldaviae Septentrionalis: IX/2010

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS, IX, 2010 descarca de pewww.cimec.ro sau AICI

SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE – ANTICHITATE – EPOCA MEDIE

Diaconescu, Maria – Piese din vechea colecţie a Muzeului Judeţean Botoşani, de la Corlăteni, judeţul Botoşani, AMS, IX, p. 17.
Melniciuc, Aurel – Ceramica de tip Cucuteni C din aşezările de faza A-B a culturii Cucuteni din judeţul Botoşani, AMS., IX, p. 25.
Ciucălău, Daniel – Cine au fost „barbarii” din Câmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d.Hr.), AMS., IX,p. 43.
Maxim, Mihai – Dimitrie Cantemir şi epoca sa. Documente noi din arhivele turceşti, AMS., IX, p. 52.

SECŢIUNEA A II-A: ISTORIA ORAŞULUI: BOTOŞANI, DOROHOI, SUCEAVA                                  59
Hriban, Cătălin – Topografia oraşului medieval moldovenesc: probleme teoretice şi metodologice, AMS., IX, p. 61.
Pînzar, Alexandru – Modernizarea administraţiei urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale, AMS., IX,p. 79.
Botezatu, Daniel – Hotarul târgului Botoşani, AMS., IX, p. 84.
Adăscăliţei, Vasile – Evoluţia demografică a oraşului Dorohoi (1864 – 1916) – (II), AMS., IX, p. 94.
Median, Gheorghe – Edificii reprezentative ale Botoşanilor: Palatul Administrativ, AMS., IX, p. 104.
Vieru Paul, Vieru Nicoleta Delia – Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani (II), AMS., IX, p. 112.

SECŢIUNEA A III-A: EPOCA MODERNĂ
Caranfilov, Bogdan – Geneza identităţii naţionale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea), AMS., IX, p. 127.
Dologa, Dorin – Societatea de lectură a elevilor „Virtus Romana Rediviva” în perioada dualismului austro-ungar, AMS., IX, p. 138.
Prodan, Dan – Etapele bibliografiei binomiale Alexandru loan Cuza – Unirea din 1859 (II), AMS., IX, p. 146.
Cornaci, Mihai – O dedicaţie a lui Giacomo Puccini (Luca 1858 – Bruxelles 1924), AMS., IX,p. 188.
Cervatiuc, Ştefan – Reviste bucovinene şi sucevene din biblioteca documentară a Serviciului Judeţean Botoşani al Arhivelor Naţionale din România, AMS., IX,p. 192.
Patraş, Cristinel – Un episod controversat din istoria transportului public din România: ,,Afacerea Tramvaiul” (l909-1912), AMS., IX, p. 196.
Balanovici, Sergiu – Decembrie 1917: trupe ruse bolşevizate ameninţă Botoşanii, p. 202.

«SECŢIUNEA AI V-A: EPOCA CONTEMPORANĂ                                     211
Mihai, Ioan – Fragmente din activitatea instituţiilor de îndrumare şi control ale învăţământului botoşănean în anii 1918-1948, AMS., IX, p. 213.
Manole, Gică – Nazismul reflectat în paginile revistei Viaţa Românească. Anii 1929 – 1933, AMS., IX, p. 218.
Baroi, Lidia – Unele aspecte privind acţiunile organizaţiilor evreieşti internaţionale împotriva guvernului Goga-Cuza – (II), AMS., IX, p. 228.
Mihalache, Ion – Însemnări memorialistice (III), AMS., IX, p.235.
Nechifor, Iulian-Cătălin – Agricultura României (1958-1968), AMS., IX, p. 244.

«SECŢIUNEA A V-A: ETNOGRAFIE, MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE  257
Pavel, Emilia – Muzeul Etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada 1943 – 1951 – 1958, AMS., IX, p. 259.
Diaconescu, Maria – Muzeul Judeţean Botoşani în expoziţiile internaţionale de la New York, Oxford şi Atena, AMS., IX, p. 272.
Băltuţă, Steliana – Botoşani: invitaţie la Festivalul Tamisei (Londra), AMS., IX, p. 276.
Aparaschivei, Constantin – Consideraţii cu privire la restaurarea unei amfore aparţinând culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud. Botoşani. Punct: Pod Ibăneasa, AMS., IX, p. 290.

«SECŢIUNEA A VI – A: NOTE BIBLIOGRAFICE          _
Prodan, Dan – Trecutul zonei Botoşani în recente apariţii editoriale: istorie, numismatică, corespondenţă, AMS., IX, p. 303.
«SECŢIUNEA A VII-A: IN MEMORIAM!
Paul Şadurschi (1933-2010). DIRECTORUL sau OMUL de lângă noi – gândurile unui fost subaltern (Ionel BEJENARU), AMS., IX, p. 311.
Colonel (r) Ion Fetcu (1929 – 2010) – (ANVR BT – Dan Prodan), AMS., IX, p. 313.