Acta Moldaviae Septentrionalis Nr.XI, 2012

CUPRINS
• Cuprins, (pag.5)
• Contents, (pag.7)
• SETNIC Eduard, Cuvânt înainte, (pag.9)
• Lista colabora tarilor Ia AMS, XI, 2 O 12, (pag.11)
• Abrevieri utilizate în AMS, XI, 2 0 1 2, (pag.12)

SECŢIUNEA I: ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
• DIACONESCU Maria, Aspecte ale unor practici magico-religioase în aşezarea cucuteniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, jud. Botoşani, (pag.14)
• CORNACI Mihai C. V., CHIRICHEŞ Coriolan, Un denar emis pentru Julia Titi, (pag.26)
• CIUCĂLĂU Daniel, Ofrande de carne din necropolele Sântana de Mureş-Cernjachov şi miturile germanice, (pag.29)

SECŢIUNEA a II-a: ISTORIE MEDIE
• MAXIM Mihai, Trei documente otomane inedite din 1594-1595, din timpul lui Mihai Viteazul, (pag.33)
• PRODAN Andrei-Liviu, Sighişoara medievală şi modernă – muzeu în aer liber (II), (pag.40)
• NECHIFOR Iulian-Cătălin, Bucecea. Începuturi (secolele XVI-XVIII), (pag.65)

SECŢIUNEA a III-a: ISTORIE MODERNĂ
• PÎNZAR Alexandru, Catastihul de spovedanii al enoriaşilor bisericii unui sat din Ţara Loviştei, la începutul secolului al XIX-lea, (pag.84)
• MANOLE Gică, Titu Maiorescu – omul politic, (pag.104)
• ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Marea formaţiune liberală în anii 1876-1878, (pag.121)
• BALANOVICI Sergiu, Un document privind eroii Războiului pentru Independenţa României, (pag.144)
• MEDIAN Gheorghe, Monumentele Botoşanilor – Palatul de Justiţie, (pag.152)
• PRODAN Dan, Bibliografia selectivă a orientalisticii-turcologiei româneşti în perioada 1850-1950, (pag.162)

SECŢIUNEA a IV-a: ISTORIE CONTEMPORANĂ
• BĂLTUŢĂ Steliana, Destinul unei case de secol XVIII, de patrimoniu din Botoşani: casa „Manolachi Iorga”: cumpărată de familia Saint-Georges şi devenită muzeu etnografic între anii 1989-2007, (pag.220)
• CARANFILOF Bogdan, Feţele lui Ianus – Germania şi cele două războaie mondiale, (pag.232)
• GOROVEI Ştefan S., Mărturii Dorohoiene. Corespondenţă Artur Gorovei-Dumitru Furtună (1926-1950), (pag.272)
• FLORESCU Gheorghe I., Memoriile lui N.Iorga, între aide-memoire şi document, (pag.301)
• MIREA Loredana, Oraşele Brăila şi Galaţi în relatările lui Nicolae Iorga, (pag.325)
• VIERU Paul-Narcis, Istoricul cercetărilor asupra utilizării apelor din Moldova, (pag.333)
• FLORESCU Ana, Mit Eminescu şi peisaj ipoteştean în patrimoniul artistic al Muzeului judeţean Botoşani, (pag.342)

SECŢIUNEA a V-a: NOTE BIBLIOGRAFICE
• FLORESCU Gheorghe I., Istoria unei comune botoşănene (Viişoara), (pag.348)
• PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice (II), (pag.352)

SECŢIUNEA a VI-a: EVOCĂRI
• BEJENARU Ionel, Din preliminariile organizării primei retrospective a pictorului Petru Troteanu (1885-1957), la Botoşani – septembrie-octombrie 1965, (pag.378)
• BEJENARU Ionel, DIACONESCU Maria, Filaret Aprotosoaie (1920-2012) „Nea Filucă”, (pag.383)