Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII, 2014

CUPRINS
• Cuprins, (pag.5)
• Contents, (pag.7)
• Lista colaboratorilor la AMS, XIII, 2014, (pag.9)
• Abrevieri utilizate în AMS, XIII, 2014, (pag.10)

SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE: STUDIU DE CAZ: VORNICENI-BOTOŞANI
• DIACONESCU Maria, Cu privire la vasele suport tip „horă” de la Vorniceni, (pag.16)
• OLENIUC Florentina, DIACONESCU Maria, Date arheozoologice privind resturile osteologice patologice, recuperate din nivelul Cucuteni A-B al sitului arheologic Vorniceni – „Pod Ibăneasa” din judeţul Botoşani, (pag.23)

SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE
• CORNACI C.V. Mihai, Un dublu gros de la Alexandru cel Bun, (pag.34)
• BOTEZATU Daniel, Când au devenit Botoşanii târg al Doamnei?, (pag.39)
• PÎNZAR Alexandru, Ascendenţi prin femei ai lui Bogdan Vodă Petriceico, (pag.48)
• AIOANEI Maria Oana, Trilogia vieţii. Câteva aspecte privind naşterea, nunta şi moartea în familiile suveranilor români, (pag.52)
• MAXIM Mihai, Trei documente otomane inedite despre Constantin Brâncoveanu (1703-1704, 1706, 1714), (pag.58)

SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE
• GAVRIŞ Simion-Alexandru, Ein Bildungsroman: educaţia lui Grigore Mihail Sturdza, (pag.70)
• ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Aspecte ale vieţii politice în primii ani ai guvernării liberale (1876-1878) (II), (pag.79)
• MANOLE Gica, Titu Maiorescu, premier – apoteoza învinsului, (pag.93)
• CARANFILOF Bogdan, „Iuda” sub vremuri. O contribuţie la istoria antisemitismului românesc, (pag.124)
• ŞEVCIUC Alexei, Dezvoltarea etno-demografică a Sudului Basarabiei în perioada interbelică, (pag.160)
• PRODAN Dan, Personalitatea României Mari în tratatele de pace din 1919–1923, (pag.179)
• HARIUC Marian, Spaţiul istoriografiei româneşti şi ambivalenţa discursului ideologic. Cazul istoricului Andrei Oţetea (1956-1965), (pag.183)
• PRODAN Andrei-Liviu, Evoluţia mijloacelor şi tehnicilor de promovare a turismului pe WEB, (pag.203)

SECŢIUNEA a IV-a: UN SECOL DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-2014) ŞI ROMÂNIA
• FLORESCU I. Gheorghe, Intrarea României în Primul Război Mondial şi The New York Times, (pag.216)
• LUCA Catalin, Neutralitatea României în comentariile şi discursurile lui Nicolae Iorga, (pag.267)
• PRODAN Dan, O istorie militară românească din 1930 a Primului Război Mondial, (pag.276)

SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE
• ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Şcoala dorohoiană în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Cadrul legislativ, (pag.284)
• NECHIFOR Iulian-Cătălin, Începuturile învăţământului comercial şi economic la Botoşani, (pag.297)
• NECHIFOR Iulian-Cătălin, Aspecte ale proprietăţii în secolul XX la Bucecea, (pag.306)
• MIHALACHE Margareta, Valoarea piselor fundamentale de port popular din zona etnografică Botoşani, (pag.329)
• VIERU Narcis Paul, Etapele urbanizării în teritoriul reşedinţelor de judeţ din Moldova, (pag.337)
• PAVEL Emilia, Satul românesc în viziunea Poetului Naţional Mihai Eminescu, (pag.371)
• BĂLTUŢĂ Steliana, Expoziţia permanentă a Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani în „Casa Ventura”, (pag.376)

SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ
• PRODAN Dan, Nicolae Iorga – iniţiatorul comemorării lui Constantin Brâncoveanu în 1914, (pag.385)
• MATEI Mihai, Omagiu octogenarilor Şcolii Normale de la Şendriceni, judeţul Botoşani, (pag.388)
• PRODAN Dan, Academicianul Alexandru Zub – octogenar. Cetăţeanul şi istoricul – instituţie, (pag.396)
• ALEXIE Lidia, Corespondenţă inedită între Costache Enescu şi George Enescu aflată în patrimoniul Muzeului Memorial „George Enescu” – Dorohoi, (pag.404)
• PÂRVAN Lucica, Rudolf Schweitzer – Cumpăna. 40 de ani de la moartea artistului, (pag.407)
• CARANICA Emil, Tenorul Giovanni Dimitrescu, figură emblematică a teatrului liric românesc şi universal, (pag.416)
• RÂPEANU Valeriu, Un loc de onoare în istoria presei româneşti: Valentin Păunescu (1933 – 2004). La un deceniu de nefiinţă şi de permanentă aducere aminte, (pag.426)
• CORNACI C.V. Mihai, O medalie dedicată Patriarhului Teoctist, (pag.431)

SECŢIUNEA a VII-a: NOTE BIBLIOGRAFICE
• PRODAN Dan, Iorga după Iorga. Noutăţi editoriale despre viaţa şi opera Titanului român (II), (pag.434)
• PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice (IV), (pag.442)