Anunt cu rezultatele la examenul de promovare a personalului contractual debutant