Caiet de sarcini achizitionarea serviciilor de furnizare a energie electrice