HIERASUS 1/1978 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

Gostar, Nicolae – Grecii şi romanii despre “STATUL DACIC” sub regii Burebista şi Decebal, H, I,  p.7.
Arimia, Maria – Marea Unire din 1918 şi rolul activ al botoşănenilor, H, I, p. 21.

ARHEOLOGIE

Bitiri Maria, Cârciumaru Marin şi Vasilescu Pompiliu – Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii şi mediul natural, H, I, p. 33.
Chirica, Vasile – Tehnica şi tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu, H, I, p. 43.
Chirica, Vasile şi Şadurschi, Paul – Descoperiri paleolitice şi postpaleolitice la Mitoc-Pârâul lui Istrate (jud. Botoşani), H, I, p. 63.
Brudiu, M. – Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoşani, H, I, p. 75.
Istrate, Cornelia-Magda – Locuirile paleolitice şi epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan, H, I, p. 83.
Necrasov, Olga şi Cristescu (Iaşi), Maria – Cercetările antropologice şi unele probleme ale arheologiei, H, I, p. 97.
Haimovici S. şi Popescu C. – Studiul resturilor faunistice descoperite în aşezarea de la Horodiştea, aparţinând perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului, H, I, p. 113.
Teodor Silvia, Şadurschi Paul – Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, judeţul Botoşani, H, I, p. 121.
Ioniţă, Ion – Civilizaţia dacică în secolele II-III e.n., H, I, p. 141.
Ursachi, V. – Elemente şi influenţe romane la est de Carpaţi în  secolele II-III e.n., H, I, p. 147.
Sanie Şeiva, Şadurschi Paul – Circulaţia monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în judeţul Botoşani, H, I, p. 187.
Teodor, Dan Gh. – Aşezăriel întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI, H, I, p. 197.
Spinei, Victor – Aspecte economice şi sociale ale evoluţiei comunităţilor locale din spaţiul est-carpatic în sec. X-XIII, H, I, p. 217.
Ursulescu, Nicolae – Materiale arheologice din judeţul Botoşani în colecţia cabinetului de istorie veche a Institutului de Învăţămînt Superior din Suceava, H, I, p. 243.
Andronic Alexandru, Antonescu Silvia – În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din judeţul Botoşani, H, I, p.257.
Emandi, Emil Ioan – Consideraţii geografice privind dinamica aşezărilor dispărute din nordul Moldovei în evul mediu (sec. XIV-XVIII), H, I, p. 265.

ISTORIE

Dorcu, Aurel – Problema originii poporului român, a unităţii şi continuităţii sale în spaţiul carpato-danubiano-pontic, în opera lui Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir, H, I, p. 293.
Tudose, D. – Asupra urbanonimului Botoşani, H, I, p. 311.
Prăjinaru, Ioan – Rolul factorului geografic în apariţia şi dezvoltarea oraşului Botoşani, H, I,p. 317.
Fassel Horset şi Chiţanu Sorin – Botoşanii în jurnalele de călătorie germane, H, I, p. 335.
Crâşmaru, Valerian – Reşedinţe şi curţi domneşti pînă la jumătarea sec. al XVII-lea. Curtea domnească din Botoşani, H, I, p. 347.
Coroliuc, Gabriela – Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia – Lunca, judeţul Botoşani (sec. XV-XVI), H, I, p. 353.
Lazăr, Mihai – Călători străini despre creşterea animalelor în Moldova în secolele XVI-XVIII, H, I, p. 361.
Jianu, Magda – Un valoros document de istoriografie românească veche, H, I, p. 373.
Engel, Angela – Mărturii ale vieţii economice din perioada feudală în Muzeul de Istorie al Moldovei, H, I, p. 381.
Voicu, Maria – Înnoiri culturale în epoca Unirii Principatelor (1859-1866), H, I,p. 391.
Şovan, Octavian Liviu – Eroi botoşăneni ai Războiului pentru Independenţă, H, I, p. 397.
Dobrinescu, Valeriu Florin – Poziţia studenţimii din Iaşi faţă de unele probleme fundamentale ale României moderne, H, I, p. 403.
Amarandei, Gh. – Vechi instituţii culturale dorohoiene, H, I, p. 413.
Croitoru, Mihai – “1907” reflectat în documente ale Muzeului de Istorie al Moldovei,H, I, p. 425.
Bejenaru, Ionel – Începuturi ale mişcării socialiste şi muncitoreşti botoşănene, H, I, p. 433.
Pricop, Adrian – Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în atrimoniul Arhivelor Statului din Iaşi, H, I,p. 441.
Giosan, Stela – Contribuţia judeţului Botoşani la Primul Război Mondial, H, I, p. 445.
Florescu, Gh. I. – Aspecte ale vieţii politice româneşti. Declinul Partidului Poporului (iunie 1927-martie 1932), H, I, p. 451.
Median, Gheorghe – Aspecte ale luptei antifasciste oglindite în presa botoşăneană (1933-1937), H, I, p. 463.
Cervatiuc, Ştefan – Aspecte ale rezistenţei maselor populare din judeţul Botoşani, sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, oglindite în documentele aflate în filiala Arhivelor Statului Botoşani, H, I, p. 473.

MEMORIALISTICĂ

Fassel, Horst – Mihai Eminescu şi profesorul de istorie Ernst Rudolf Neubauer, H, I, p. 487.
Coroliuc, Gabriela – Două documente semnate de Ion Creangă, în colecţia Muzeului de Istorie Botoşani, H, I, p. 497.
Cervatiuc, Ştefan – Nicolae Iorga şi începuturile UniversităţiiPopulare Botoşani, H, I,p. 497.
Naghiu, Iosif E. – George Enescu, profesor onorar şi rector onorar la Iaşi, H, I, p. 513.

MUZEOGRAFIE. ETNOGRAFIE
Pavel, Emilia – Educaţia patriotică a maselor prin expoziţii de artă populară şi filmele etnografice, H, I, p. 521.
Naghiu, Iosif E. – Contribuţii la biografia lui Ludovic Dauş (1873-1954), H, I, p.527.
Pavel Anghel, Dumitrescu Emil – Textul şi utilizarea lui în muzeele de istorie, H, I, p. 533.
Aldea, I. – Costache Negri şi Mînjina, H, I, p. 539.
Olariu, Angela – Arhitectura laică din zona Botoşanilor, H, I,p. 547.
Nicolae Gostar, H, I, p. 573.
Emil Diaconescu (1889-1978), H, I, p. 581.