HIERASUS 2/1979 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

Dobrinescu, Valeriu Florin – Consideraţii privind politica externă a României (1918-1940), H, II, p. 13.
Popuşoi, Eugenia – O unealtă pentru cultivarea plantelor în aşezarea neolitică de tip Starcevo-Criş de la Trestiana, jud. Vaslui, H, II,p. 27.
Bazarciuc, Violeta Veturia – Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Huşilor, H, II, p. 33.
Palade, Vasile – Problema originii şi a formării culturii Sîntana de Mureş în lumina cercetărilor de la Bârlad – Valea Seacă, H, II, p. 37.
Emandi, Emil Ioan – Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice, H, II, p. 51.
Brudiu, M. – Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca şi Cotu Miculinţi, H, II, p. 85.
Crîşmaru, Aristotel – Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei (jud. Botoşani),H, II, p.97.
Aprotosoaie, Filaret – Câteva noi puncte arheologice descoperite în zona Săvenilor şi în împrejurimi, H, II, p. 121.
Lazăr, Mihai – Date şi sublinieri noi cu privire la sulgiu şi ialoviţă în Moldova în secolele XVI-XVIII, H, II, p. 131.
Cervatiuc, Ştefan – Începuturile organizării pazei contra incendiilor în oraşul Botoşani, H, II, p. 141.
Murariu, Ion – Rezerva feudală şi mărimea reală a clăcii pe moşia Cristineşti (Ţinutul Dorohoi) în anul 1833, H, II,p. 147.
Ursu, Fănică – Aspecte privind rolul maselor populare botoşănene în timpul pregătirii şi alegerilor de deputaţi pentru Adunările Ad-hoc, H, II, p. 159.
Abrudan, Petru – Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne, H, II, p. 167.
Crîşmaru, Valeriu – Unele date privitoare la evoluţia tîrgului Mihăileni la începutul secolului al XIX-lea, H, II, p. 175.
Bejenaru, Ionel – Problema agrară în viziunea socialistului dorohoian Elefterescu Spiridon-Urzică, H, II,p. 179.
Şovan, Octavian Liviu – Aspecte privind solidarizarea muncitorimii botoşănene cu răscoala din 1907, H, II,p. 185.
Median, Gheorghe – Aspecte ale mişcării muncitoreşti din judeţul Botoşani în perioada avîntului revoluţionar din anii 1918-1921, H, II, p. 191.
Giosan, Stela – Aspecte privind lupta maselor populare pentru instaurarea organelor democratice ale administraţiei de stat în fostul judeţ Dorohoi.  23 August 1944 – martie 1945, H, II, p. 199.
Arnăutu, Nicoleta – Aspecte legate de viaţa spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX, H, II,p. 209.
Naghiu, Iosif E. – Muzeul de arheologie din Săveni (jud Botoşani) (1965-1974), H, II, p. 215.
Naghiu, Iosif E. – Documente şcolare din Săveni, H, II, p. 225.
Crâşmaru, Aristotel – Drăguşenii în documente istorice. Fragmente de monografie,H, II, p. 235.
Crâşmaru, Ortansa – Locul folclorului în monogafii, H, II, p. 247.
Clapa, Gh. – Interferenţe culturale botoşănăne-bârlădene, H, II, p. 257.
Coroliuc, Gabriela – Tezaurul feudal de la Stăuceni-Botoşani (sec. XV-XVI), H, II, p. 267.
Valea, Lucian – De la Getica lui Vasile Pârvan la “Getica” lui Lucian Blaga, H, II, p. 272.
Voicu, Maria – Aspecte ale activităţii de conservare şi valorificare a documentelor desfăşurată de Muzeul Mmunicipal din Iaşi în perioada 1920-1935, H, II, p. 292.
Median, Gheorghe – Preocupări pentru organizarea unui muzeu “Nicolae Iorga” la Botoşani în perioada interbelică, H, II, p. 298.
Filip, Corneliu – Centrul vechi comercial din Botoşani: istoric, valoare arhitectonică, valorificare, H, II, p. 302.
Bunea, Maria – Aspecte etnografice privind agricultura judeţului Botoşani prezente în lucrarea “Agricultura română din judeţul Dorohoi” de Ion Ionescu de la Brad, H, II, p. 308.
Olaru, Angela – Interiorul ţărănesc, H, II, p. 314.
Lavric, Dumitru – Datini şi obiceiuri de iarnă din judeţul Botoşani. Semnificaţii ale jocurilor dramatice cu măşti. Căiuţii, H, II, p. 330.
Amurăriţei, Ecaterina – Circulaţia cărţii vechi româneşti din secolul al XVIII-lea pe teritoriul jud. Botoşani, H, II,p. 336.
Huminic-Teclean, Maria – Un important izvor istoric: memoriile personale, H, II, p. 342.
Bucătaru, Maria – Petru Remus Troteanu – pictor botoşănean, H, II, p. 350.
Bejenaru, Ionel – Anii de tinereţe ai unor militanţi socialişti botoşăneni, H, II, p. 356.
Gancevici, Maria – Contribuţii la viaţa şi opera lui Ludovic Dauş, H, II, p. 364.
Andronic, Alexandru – Nicolae Iorga – Cursurile de vară de la Vălenii de Munte, H, II, p. 370.
Naghiu, Iosif E. – Contribuţii la biografia lui George Enescu, H, II, p. 374.
Naghiu, Iosif E. – Din scrierile lui Matei Eminscu despre Mihail Eminescu şi contemporanii săi, H, II, p. 380.
Catargiu, Virgil – Vasile Pârvan despre evoluţia socială, H, II, p. 392.
Necrolog – Ecaterina Amurăriţei, H, II, p.