HIERASUS  4/1981 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

ARHEOLOGIE
Şadurschi, Paul – Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Prut, H, IV,p. 7.
Teodor Silvia, Şadurschi Paul – Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna – Dealul Morii, H, IV, p. 13.
Ioniţă Ion, Şovan Octavian Liviu – Săpăturile arheologice de la Ipoteşti (judeţul Botoşani), H, IV, p. 45.
Şovan Octavian Liviu, Ioniţă Ion – Noi descoperiri de amfore romane în judeţul Botoşani, H, IV, p. 51.
Drăguş, Dan – Probleme privind originea aurului la geto-daci în lumina cercetărilor interdisciplinare: elaborarea metodei de cercetare, H, IV,p. 63.
Palade, Vasile – Noi descoperiri sarmatice în zona Bârladului, H, IV, p. 69.
Crâşmaru, Aristotel – Descoperiri sarmatice pe Valea Podrigei – judeţul Botoşani, H, IV, p. 83.
Haimovici S., Şadurschi P. – Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna, H, IV, p. 91.

ISTORIE
Coroliuc, Gabriela – Podoabe medievale din secolele XVII-XVIII în colecţia Muzeului Judeţean Botoşani, H, IV, p. 99.
Marin, I. D. – Botoşanii de la începuturile sale pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea, H, IV, p. 105.
Ciută, Ioan – Obligaţiile Moldovei în produse apicole faţă de Poartă în secolele XVI-XVIII, H, IV, p. 131.
Murariu, Ioan – Iarmaroace şi tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832), H, IV, p. 137.
Bejenaru, Ionel – Din istoricul presei botoşănene – “Steluţa” lui I. V. Adrian, H, IV, p. 147
Maximiuc, Ioan – Din istoricul presei botoşănene-Care este, totuşi, cel mai vechi ziar din Botoşani?, H, IV, p. 151.
Guziec, M. – Afirmarea principiilor de independenţă în dezvoltarea urbanistică a oraşului Galaţi în secolul al XIX-lea, H, IV, p. 153.
Median, Gh. – Ateneul Român din Botoşani, H, IV,p. 157.
Ionescu, Cleopatra – Participarea judeţelor Botoşani, Dotrohoi, Suceava, Neamţ şi Iaşi la Expoziţia Universală de la Paris din anul 1900, H, IV, p. 167.
Amarandei, Gheorghe – Mărturii privind ridicarea la luptă în 1907 a ţăranilor din fostul judeţ Dorohoi, H, IV,p. 175.
Bejenaru, Ionel – Patriotism şi umanism – coordonate ale şcolii botoşănene în anii participării României la Primul Război Mondial (1916-1918), H, IV,p. 181.
Agrigoroaiei, Ion – În lupta pentru realizarea marelui ideal naţional, H, IV, p. 185.
Dorcu, Aurel – Contribuţia lui Nicolae Iorga la desăvârşirea unităţii naţionale a României, H, IV, p. 197.
Agrigoroaiei, Ion – N. Iorga şi elaborarea reformei agrare din 1921, H, IV, p. 201.
Aldea, Ion – Acţiuni ale forţelor democratice din sudul Moldovei – parte a procesului de democratizare după 23 August 1944, H, IV, p. 213.

MEMORIALISTICĂ
Bălaşa, D. – Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoşani (1810). Un manuscris botoşănean la Craiova, H, IV, p. 219.
Florescu, Gh. I. – Nicolae Titulescu (1882-1941), H, IV, p. 223.
Dobrinescu, Valeriu Florin – Date noi privind începuturile activităţii diplomatice a lui N. Titulescu, H, IV, p. 235.
Stihi-Boss Constantin, Mangu-Pancioglu Vasilisa-Verona – Pagini de istorie: opere cu tematică patriotică ale lui Eduard Caudella, H, IV, p. 243.
Ţurcanu, Georgeta – O pagină de istoria muzicii româneşti – Jubileul de 50 de ani al compozitorului George Enescu, H, IV,p. 247.
Naghiu, Iosif E. – George Enescu şi revista “Muzica” (1916-1925), H, IV, p. 255.
Medan, Virgil – Referitor la tema iniţială din Rapsodia I-a de George Enescu, H, IV, p. 259.
Stihi-Boss, Constantin – Un moment universal şi unul naţional din viaţa şi activitatea lui George Enescu, H, IV,p. 269.
Sbârcea, George – Umanismul lui George Enescu, H, IV, p. 275.
Varga, Ovidiu – Etnofonia enesciană sau de la Poema română către eternitate, H, IV, p. 281.
Rădulescu, Speranţa – “Caracterul popular românesc” al operei enesciene, H, IV, p. 289.
Bălan, I. – Arta muzicianului Enescu – mijloc de educare a maselor, H, IV, p. 293.
Roşca, Silvia-Mihaela – Aspecte ale genului rapsodic la George Enescu, H, IV, p. 299.
Fruchter Eugen, Mihăiescu Gabriel – Eminescu, Iorga, Enescu, Onicescu şi Târgoviştea, H, IV, p. 303.
Marinescu, Mihaela – Câteva reflexii asupra părţii de cvartet de coarde în do major compusă de George Enescu în 1906, H, IV, p. 311.
Ciubotaru, Ştefan – Câteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu şi Ionică Tăutul legate de comuna Suliţa, judeţul Botoşani, H, IV, p. 317.
Fassel, Horst – Eminescu lexicograf şi istoriograf literar, H, IV, p. 321.
Chiţanu, Sorin – N. Iorga şi literatura germană, H, IV, p. 335.
Stănciulescu-Bîrda, Alexandru – Mesajul operei istorice în contextul politico-social după concepţia lui Nicolae Iorga, H, IV, p. 345.
Ioncu Dora, Râpă-Buicliu Dan – Nicolae Iorga – restituiri epistolare, H, IV, p. 371.
Budăi, Violeta – Nicolae Iorga şi Vasile Bogrea, H, IV, p. 375.
Valea, Lucian – Semnificaţia apei în poezia lui Bacovia, H, IV, p. 381.
Greceanu, Eugenia – Arhitectul George Matei Cantacuzino şi oraşul Iaşi, H, IV, p. 385.
Ciubotaru Ştefan – Tiberiu Crudu – O personalitate a învăţământului şi culturii botoşănene (1882-1952), H, IV, p. 399.
Lehrer, Andy Z. – Marea întâlnire, H, IV, p. 415.
Dimitriu, Eugen – Aurel George Stino – Un harnic cercetător al culturii universale, H, IV,p. 423.

ETNOGRAFIE, CONSERVARE, RESTAURARE
Pavel, Emilia – Ţesături moldoveneşti – tradiţie şi inovaţie, H, IV, p. 431.
Constantinescu, Gh. – Arhitectura populară tradiţională în regiunea de sud-vest a Moldovei, H, IV, p. 455.
Bunea, Maria – Expoziţia permanentă de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean Botoşani – proiect tematic, H, IV,p. 475.
Pavel, Jean – Tradiţie şi actualitate în arta populară vrânceană, H, IV,p. 479.
Arbore, Virginia – Creatori contemporani vrânceni, prezenţi în Festivalul Naţional “Cântarea României” , H, IV, p. 487.
Lăceanu Ion, Marinoiu Vasile – Conservarea tâmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăstirile Tismana, Polovragi şi Crasna – judeţul Gorj, H, IV, p. 501.
Balan, Angela – Probleme de microclimat. Aspecte ale muncii de conservare – combaterea dăunătorilor biologici la bunurile patrimoniale, H, IV,p. 509.
Alexiu, Valeriu – Prevenirea deteriorărilor microbiologice la obiectele din patrimoniul muzeal, H, IV, p. 523.
Buinoschi, Vasile – Restaurarea şi conservarea unui vas de cupru din secolul al XIV-lea, H, IV, p. 529.

ŞTIINŢELE NATURII
Lehrer Andy Z., Varvara Mircea D. – Contribuţii biologice şi arheologice privind dipterele entomofage din R. S. România. H, IV, p. 533.
Lehrer Andy Z., Kis Bela – Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei, H, IV, p. 553.
Lehrer Andy Z., Fromuda Vadim – Contribuţii tabanidologice din nordul Moldoovei (Diptera: Tabanidae), H, IV,  p. 589.