HIERASUS 9/1994 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

ARHEOLOGIE
Păunescu, Alexandru şi Şadurschi, Paul – Repertoriul arheologic al României (judeţul Botoşani). Municipiul Botoşani, H., IX,p. 11.
Şadurschi Paul şi Moscalu Emil – Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, judeţul Botoşani, H., IX,p. 49.
Comşa, Eugen – Mormintele cu ocru din Movila IV – 1994 de la Glăvăneştii Vechi, H., IX, p. 57.
Comşa, Eugen – Aşezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneştii Vechi, H., IX,p. 65.
Diaconescu, Maria – Aşezarea cucuteniană de la Răzima-Copălău, din judeţul Botoşani, H., IX, p. 125.
Dascălu, Lidia – Probleme ale bronzului târziu din nord-estul României. Rit şi ritual funerar în Cultura Noua, H., IX,p. 135.
Şadurschi, Paul – Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilăneşti-Botoşani (1989),H., IX, p. 167.
Niţu Anton şi Şadurschi Paul – Săpăturile de salvare de la “Stînca Doamnei” (sat Stânca – Ştefăneşti, judeţul Botoşani), H., IX, p. 181.
Haimovici, Sergiu – Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mihălăşeni (judeţul Botoşani) aparţinând culturii Sântana de Mureş (sec. IV e. n.), H., IX, p. 195.
Haimovici, Sergiu – Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperit în cătunul Hudum, judeţul Botoşani, H., IX,p. 229.
Emandi, Emil Ioan – Civilizaţia medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ştefan cel Mare, descoperit la Suceava, H., IX, p. 235.

ISTORIE
Comşa, Eugen – Contactele dintre comunităţile Precucuteni – Cucuteni – Tripolie cu acelea vecine din ţinuturile de nord şi nord-vest de Marea Neagră, H., IX, p. 295.
Comşa, Maria – Raportul dintre agricultură şi mediul natural (pădure, stepă, luncă) în  mileniul I şi în primele secole ale mileniului al II-lea e. n. pe teritoriul României,H., IX, p. 303.
Emandi, Emil Ioan – Urbanism şi demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX),H., IX, p. 313.
Spinei Victor şi Spinei Michaela – Însemnările cu caracter istorico-etnografic asupra principatelor române ale Contelui de Langeron, H., IX,p. 363.
Emandi Emil Ioan şi Roman Louis – Bucovina şi spaţiul demografic românesc. Studiu demopolitic şi statistic (1775-1940), H., IX, p. 397.
Bejenaru, Ionel – Din istoria presei botoşănene: “Săptămâna” (1932-1937), H., IX, p. 457.
Saizu Ioan şi Tacu Al. – Context geopolitic european la finele primei conflagraţii mondiale (1), H., IX, p. 463.
Constantin, Ion – Geopolitică şi ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică, H., IX,p. 473.
Cucu, Vasile S. – România – consideraţii geopolitice, H., IX, p. 493.

ISTORIE MEMORIALISTICĂ
Ciubotaru, Ştefan – Războiul de independenţă şi Botoşanii, H., IX, p. 505.
Bejenaru, Ionel – Botoşani – Monumentul unui erou: căpitanul Grigore Ignat, H., IX, p. 513.
Mihăilescu, Maria – George Enescu şi Ţinutul Vrancei, H., IX,p. 517.
Furtună, Filaret Gh.  – Centenar Dumitru Furtună, H., IX, p. 523.
Dorcu, Aurel – Un gând despre George Enescu la aniversarea sa, H., IX, p. 533.
Bejenaru, Ionel – Iulian Antonescu – un părinte al muzeelor, H., IX, p. 537.
Median, Gheorghe – Tiberiu Crudu şi Nicolae Iorga – corespondenţă, H., IX, p. 539.
Bejenaru, Ionel – Documente cu privire la Samson Bodnărescu – activitatea la Pomârla – în colecţiile Muzeului Judeţean Botoşani, H, IX, p. 547.
Bejenaru Ionel, Şadurschi Paul – Muzeul şi satul. Marginalii la o manifestare cultural-sătească – Vorona, 29 mai 1993, H., IX, p. 553.
Damaschin, Violeta – Memoria străzilor – strada Marchian din oraşul Botoşani, H., IX, p. 555.