HIERASUS  5/1983 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

ARHEOLOGIE

Chirica, Vasile – Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpaţi, H., V, p. 7.
Ursulescu, Nicolae – Unele date privind posibilitaea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturi neolitice pe teritoriul Moldovei, H., V, p. 37.
Popuşoi, Eugenia – Unele probleme ale culturii Starcevo-Criş la est de Carpaţi, H., V, p. 45.
Comşa, Eugen – Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei, H., V, p. 51.
Chirica, Vasile – Un vas antropomorf descoperit la Scânteia-Iaşi, H., V, p. 71.
Şovan Octavian Liviu, Chirica Vasile – Noi descoperiri sarmatice în Câmpia Moldovei, H., V, p. 79.
Ioniţă Ion, Şovan Octavian Liviu – Necropola dacică de la Stânca (comuna Ştefăneşti, judeţul Botoşani), H., V, p. 89.
Şovan, Octavian Liviu – Noi descoperiri de amfore romane în nordul Moldovei, H., V, p.123.
Palade, Vasile – Metalurgia bronzului şi a fierului în aşezarea Sântana de Mureş de la Bârlad-Valea Seacă, H., V,p. 127.
Comşa, Maria – Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în zona extracarpatică a României, H., V,p. 147.
Panaitescu, A. – Un monument de epocă prefeudală de la Adamclisi. H., V, p. 157.
Cârciumaru, Marin – Consideraţii paleobotanice asupra seminţelor carbonizate din aşezarea din secolele IX-X de la Fundu-Herţii, H., V, p. 161.
Emandi Emil, Şerban Constantin – Date noi şi sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfârşitul secolului al XVIII-lea, H., V, p. 163.
Haimovici S., Beleniuc G. – Un exemplar de BOS TAURUS acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epocă dacică, H., V,p. 205.
Haimovici, S. – Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea romană de la Barboşi din secolele II-III e. n., H., V, p. 211.
Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul – Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. 1. Comuna Albeşti, H., V,p. 221.

ISTORIE
Andronic, Alexandru – Tipologia feudalismului european şi rolul obştilor agrare în procesul de feudalizare, H., V, p. 271.
Ştefănescu, Liviu – Modul de producţie feudal pe pământul românesc. Esenţă şi aparenţe, H., V,p. 279.
Stănciulescu-Bîrda, Alexandru – Fond şi formă în studiul istoric după concepţia lui Nicolae Bălcescu, H., V, p. 297.
Ioniţă, Ion – Idei despre romanizarea lumii dace în opera lui Pârvan, H., V, p. 329.
Ciută, Jean – Concepţia istorică a lui Vasile Pârvan reflectată în monumentala sa lucrare “Getica”, H., V, p. 335.
Murariu, Ioan – Obligaţiile şi privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 şi 1832, H., V,p. 341.
Bejenaru, Ionel – Revoluţionarul şi umanistul Dimitrie Scarlat Miclescu (1820-1896) – Un document inedit, H., V,p. 347.
Botez C., Saizu I. – Probleme agrosilvice în dezbaterea congreselor economice din Romania (Iaşi, 1882 şi 1884), H., V, p. 353.
Ursu, Fănică – Congresul studenţilor societăţii de la Bârlad din anul 1886, H., V, p. 363.
Crâşmaru, Aristotel – Regimul învoielilor agricole pe moşia Drăgăşani şi Săveni la începutul secolului al XX-lea, H., V,p. 369.
Giosan, Stela – Mişcări ţărăneşti din judeţul Botoşani premergătoare răscoalei din 1907, H., V, p. 379.
Crâşmaru, Valerian – Memoria unei străzi – Calea Naţională din Botoşani, H., V, p. 385.
Clapa, Gheorghe – Mişcarea socialistă din oraşul Bârlad şi judeţul Tutova din anul 1918, H., V, p. 393.
Ionescu, Vasile G. – Contribuţii la studiul procesului de făurire a partidului revoluţionar al clasei muncitoare din România (1918-1921), H., V,p. 403.
Maximiuc, Ion – Publicaţii şi publicişti din nordul Moldovei (I), H., V,p. 409.
Bejenaru, Ionel – Din istoria presei botoşănene: “Vîltoarea” (1919), H., V, p. 443.
Agrigoroaiei, Ion – România în relaţiile internaţionale din perioada 1918-1928, H., V, p. 447.
Dobrinescu Valeriu Florin, Pârvu Sorin – Neutralitatea României în 1914-1916 şi 1939-1940: un studiu comparativ, H., V, p. 453.
Median, Gheorghe – Aspecte ale luptei împotriva exploatării capitaliste şi a pericolului fascist duse de forţele democratice din judeţul Botoşani sub conducerea Partidului Comunist Român în perioada interbelică, H., V, p. 461.

MEMORIALISTICĂ
Ciubotaru, Ştefan – Ion Veniamin Adrian (1835 – 1875) – un pioner al învăţământului şi culturii botoşănene, H., V,p. 473.
Popa, Gheorghe – Unul din primele monumente ridicate lui Cuza Vodă la Mărăşeşti,H., V,  p. 479.
Naghiu, Iosif E. – Nicole Iorga – sprijinitorul revistei „Bizantion” (1924-1940), H., V, p. 487.
Naghiu, Iosif E. – N. Iorga – profesor la Universitatea din Bucureşti, H., V, p. 489.
Stihi – Boos, Constantin – Unele probleme de situare în contextul istoric-artistic just ridicate de creaţia enesciană: Raporturile ei cu Impresionismul, H., V, p. 493.
Balan, Ion – George Enescu – muzician-pedagog, H., V, p. 503.
Aprotosoaie, Filaret – Academicianul Mihai Ciucă – savant de renume mondial, H., V, p. 511.
Haller, Iacob – Folcloristul Dumitru Furtună (1890-1965), H., V, p. 517.
Comanici, Maria – Un devotat slujitor al medicinii româneşti – doctor Cornelia Gancevici, H., V, p. 521.
Maximiuc, Ion – Personalităţi de înaltă marcă în ziarul “Clopotul” , H., V,p. 531.
Fruchter Eugen, Mihăescu Gabriel – Alte personalităţi ale culturii botoşănene la Târgovişte, H., V, p. 537.

ETNOGRAFIE. ARTĂ. MONUMENTE. MUZEOLOGIE
Ştefănescu, Liviu – Nicolae Iorga ca autentic precursor al muzeografiei contemporane, H., V, p. 541.
Aldea, Ion – Constantin Graur şi Galaţii (1904-1908), H., V, p. 555.
Pavel, Emilia – Ornamentica scoarţelor moldoveneşti, H., V, p. 563.
Arnăutu, Nicoleta – Pictura ţărănească pe sticlă în “Colecţia de artă comparată Rita şi prof. dr. doc. Ion Chiricuţă” din Bârlad, H., V, p. 571.
Harţuche-Vicol, A. M. – Particularităţi ale valorii documentare a cărţii poştale ilustrate, H., V,p. 581.
Pricop, G. – Carte poştală ilustrată – element de reconstituire a atmosferei Brăilei de odinioară, H., V, p. 585.
Filip, Corneliu – Din arhitectura lemnului în judeţul Botoşani, H., V, p. 601.
Apostu, Ion D. – O ctitorie lăpuşneană necunoscută: schitul Unsa, H., V, p. 605.
Ionescu, Cleopatra – Tipărituri moldoveneşti aflate pe teritoriul judeţului Dâmboviţa,H., V, p.619.
Bucătaru, Maria – Un reprezentant de seamă al culturii botoşănene – pictorul Andronic Ţăranu, H., V, p. 623.
Doroftei, Constantin – Eugen Ispir în căutarea specificului artei, H., V, p. 627.
Ghenciulescu, Ileana – Explozia demografică a oraşelor dâmboviţene în anii socialismului – expresie a ridicării nivelului de trai, H., V, p. 635.

ŞTIINŢELE NATURII: ECOLOGIE
Slavic, Gheorghe – Contribuţii la cunoaşterea regimului vânturilor în Podişul Sucevei, H., V,p. 639.
Haimovici S., Boişteanu T., Comănescu G. – Cu privire le caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini şi biochimici, evidenţiaţi în perioada de dinaintea realizării maturităţii sexuale la păstrăvul de lac, H., V, p. 645.
Aioanei, Varvara – Surse documentare referitoare la pădurile sucevene, H., V, p. 653.
Lehrer Andy Z., Kis Bela, Lehrer Maria M. – Cartografierea arhopterelor Ensifera în zonele reţelei Universal Transverse Mercator din nord-estul României, H., V,p. 657.
Lehrer Andy Z., Lehrer Maria – Repere pe harta biogeografică U.T.M. a României, IV. Staţiuni balneare, termale şi climaterice, H., V, p. 665.