Hierasus: VII-VIII/1989

HIERASUS 7-8/1989 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

Ursulescu, Nicolae – Unele observaţii privind locuinţele culturii Starčevo-Criş din Moldova, H., VII-VIII,  p. 7.
Niţu Anton, Chirica Vasile – Două vase cucuteniene cu caractere antropomorfe recent descoperite, H., VII-VIII, p. 17.
Comşa, Eugen – Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei, H., VII-VIII, p. 39.
Crâşmaru, Aristotel – Încă o aşezare cucuteniană din faza A-B descoperită pe teritoriul comunei Drăguşeni – Botoşani, H., VII-VIII, p. 57.
Moscalu, Emil – Topoare de piatră şi de silex şlefuit de la Mateieni şi Corlăteni (comuna Corlăteni, judeţul Botoşani), H., VII-VIII,p. 67.
Comşa, Eugen – Creşterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, H., VII-VIII,p. 81.
Comşa, Eugen – Movila II – 1949 de la Glăvăneştii Vechi, H., VII-VIII, p. 91.
Buzdugan Costică şi Alexoaie Ion – Săpături arheologice într-un tumul din comuna Roma (judeţul Botoşani), H., VII-VIII, p. 105.
Moscalu, Emil – Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, judeţul Botoşani), H., VII-VIII, p. 117.
Perianu, Mihaela – Privire antropologică asupra unor tumuli din epoca bronzului de la Cotîrgaci (comuna Roma, judeţul Botoşani), H., VII-VIII, p. 147.
Şadurschi, Paul – Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani, H., VII-VIII, p. 157.
Şadurschi Paul, Moscalu Emil – O nouă cetate getică aparţinând aspectului cultural Canlia la Ibăneşti (judeţul Botoşani), H., VII-VIII,p. 183.
Moscalu, Emil – Vechimea tezaurului geto-dacilor luat de romani la 106 e. n. în timpul regelui Decebal, H., VII-VIII,p. 201.
Mihăilescu – Bîrliba Virgil, Şovan Octavian Liviu – Noi descoperiri monetare în judeţul Botoşani, H., VII-VIII, p. 217.
Marcu Mariana, Ungureanu Napoleon – Cercetările arheologice de la Huţani (judeţul Botoşani), H., VII-VIII,p. 223.
Haimovici Sergiu – Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălăşeni (judeţul Botoşani) aparţinând culturii Sântana de Mureş (sec. IV e. n.), H., VII-VIII, p. 235.
Comşa, Maria – Rolul mediului natural (munţi, păduri, bălţi) în menţinerea elemntului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII , H., VII-VIII, p. 259.
Buzdugan Costică, Popovici Dumitru, Alexoaie Ion – Cercetările arheologice din aşezarea de pe dealul Botoşanca (comuna Roma, judeţul Botoşani), H., VII-VIII, p. 269.
Şadurschi Paul, Ursulescu Nicolae – Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, judeţul Botoşani), H., VII-VIII,p. 281.
Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul – Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. II. Comuna Avrămeni, H., VII-VIII,p. 299.
Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul – Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani.III. Comuna Băluşeni, H., VII-VIII, p. 337.

ISTORIE. MEMORIALISTICĂ
Lazăr, Mihai – Două obligaţii fiscale din Moldove medievală, H., VII-VIII, p. 371.
Bînzar, Vasile – Unele precizări referitore la ctitoria Voronei, H., VII-VIII, p. 381.
Bînzar, Vasile – Unde a fost satul Popăuţi? Note de istorie botoşănenă, H., VII-VIII, p. 387.
Murariu, Ioan – Organizarea administrativ-teritorială a ţinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoşani şi Herţa în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, H., VII-VIII, p. 393.
Dogaru, Maria – Din gala participanţilor la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi, H., VII-VIII, p. 405.
Bejenaru, Ionel – Influenţe ale mişcării socialiste şi muncitoreşti în răscoala tăranilor din 1907 în judeţul Botoşani, H., VII-VIII,p. 415.
Rusu, Constantin – Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona, H., VII-VIII,p. 421.
Rusu, Viorica – Albinăritul – ocupaţie străveche a locuitorilor din nordul Moldovei,H., VII-VIII, p. 425.
Rusu, Constantin – Evoluţia pescuitului şi pisciculturii în judeţul Botoşani, H., VII-VIII, p. 431.
Popescu, Cristian – Prezenţa antitezelor istorice la Eminescu, H., VII-VIII, p. 437.
Ciubotaru, Ştefan – “Pe lângă plopii fără soţ” şi alte vechi romanţe botoşănene, H., VII-VIII, p. 469.
Bînzar, Vasile – Un protagonist al medicinei ştiinţifice româneşti: Dr. C. Vîrnav, H., VII-VIII, p. 473.
Haller, Iacob – Savantul Andrei Popovici-Bâznoşanu, H., VII-VIII,p. 479.