HIERASUS 11/2001 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

STUDII ŞI MATERIALE
Diaconescu, Maria – Plastica antropomorfă cucuteniană din colecţiile muzeelor din judeţul Botoşani, H., XI, p. 7.
Iconomu Constantin, Şovan Octavian Liviu – New Archaeological Discoveries of the Corlăteni – Chişinău Culture in Mihălăşeni – Botoşani, H., XI,p. 37.
Mihăilescu – Bârliba Virgil, Şadurschi Paul – Câteva monede inedite din colecţia Muzeului de Istorie din Botoşani, H., XI,p. 55.
Vlasenco Ion, Popa Alexandru (Chişinău) – Noi aşezări de tip Sântana de Mureş-Černjachov pe teritoriul Republicii Moldova, H., XI,p. 81.
Teodor, Dan Gh. – Aşezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoşani, H., XI, p. 107.

STUDII INTERDISCIPLINARE
Botezatu, Dan – Studiul antropologic, paleodemografic şi paleopatologic al scheletelor din necropola de la Mihălăşeni (jud. Botoşani) datând din secolele IV-V d. Chr, H., XI,p. 131.
Haimovici Sergiu, Ungurianu Aurelia – Studiul materialului arheozoologic provenit din aşezarea datată în sec. III d. Chr. de la Suharău, judeţul Botoşani, H., XI, p. 485.

RECENZII
Popa, Alexandru – Aleksandre Bursche – Later Roman barbarian contacts in central Europe: numismatic evidence. Studien zu Fundmunzen der Antike, Bd. 11, Berlin: Gebr. Mann, 1996, H., XI,p. 495.
Popa, Alexandru – Uta von Freeden, Alfred Wiczorek (Hrsg.), Perlen: Archäologie, Techniken, Analysen. Akten des Internationalen Perlensymposium in Mannheim vom 11. bis 14. November 1994, Kolloquien zur Vor-und Frühgeschichte, Bd. 1, Bonn 1997, X + 386 p. + 197 ilustraţii + 20 tabele + 26 ilustraţii color, H., XI, p.498.