Memoria arhivelor botoșănene George Enescu

Ediție de documente întocmită de:

Sergiu BALANOVICI
Gheorghe-Florin ȘTIRBĂȚ
Rodica CRĂCANĂ
Lidia ALEXIE

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE…………………………………………………………………………………….7
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI…………………………………………………………………………… 11
George Enescu – Contribuţiuni la cunoaşterea vieţii sale. Cu 16 clişee în text,
de preot Nicolae Hodoroabă………………………………………………………………….13
LISTA DOCUMENTELOR………………………………………………………………………….51
LIST OF DOCUMENTS……………………………………………………………………………..57
LA LISTE DES DOCUMENTS…………………………………………………………………….63
DOCUMENTE…………………………………………………………………………………………69
I. Acte de stare civilă şi notariale……………………………………………………………………….69
II. Documente administrative. Corespondenţă………………………………………………83
III. Articole din presa locală……………………………………………………………………………..109
IV. Infiinţarea obiectivelor memoriale „George Enescu”
din Dorohoi şi Liveni…………………………………………………………………………………………132
INDICE DE PERSOANE …………………………………………………………………………………………..157