Memoria arhivelor botoșănene Nicolae Iorga

Ediţia a II-a adăugită
Volum de documente întocmit de:
Sergiu BALANOVICI
George ARHIP
Rodica CRĂCANĂ

CUPRINS
Cuvânt înainte …………………………………………………………………………………7
Nicolae Iorga şi Botoşanii. Repere cronologice …………………………………11
Notă asupra ediţiei …………………………………………………………………………17
Lista documentelor ………………………………………………………………………..19
List of the documents …………………………………………………………………….27
La liste des documents ……………………………………………………………………35
Documente ……………………………………………………………………………………43
I. Acte de stare civilă şi notariale ………………………………………………………..43
II. Documente şcolare ……………………………………………………………………….71
III. Documente administrative. Corespondenţă. Însemnări ……………..83
IV. Articole din presa locală ……………………………………………………………..121
Indice de persoane …………………………………………………………………………..181