Memoria arhivelor botoșănene Nicolae Iorga

Ediţie de documente întocmită de:
Segiu BALANOVICI
George ARHIP
Rodica CRĂCANĂ

CUPRINS
Cuvânt înainte …………………………………………………………………………………7
Nicolae Iorga şi Botoşanii. Repere cronologice …………………………………11
Notă asupra ediţiei …………………………………………………………………………17
Lista documentelor ………………………………………………………………………..19
List of the documents …………………………………………………………………….27
La liste des documents ……………………………………………………………………35
Documente ……………………………………………………………………………………43
I. Acte de stare civilă şi notariale ………………………………………………………..43
II. Documente şcolare ……………………………………………………………………….70
III. Documente administrative. Corespondenţă. Însemnări ……………..81
IV. Articole din presa locală ……………………………………………………………..118
Indice de persoane …………………………………………………………………………..167