Nicolae Iorga – o bibliografie (1965-2020)

Cuprins
Notă introductivă ………………………………………………………………………………………… 7
Lista abrevierilor revistelor ………………………………………………………………………….. 9
1. Volume referitoare la viaţa şi activitatea lui N. Iorga…………………….…………… 21
2. Studii, articole şi recenzii publicate în volume şi periodice ………………………. 55
3. N. Iorga – ediţii postume ………………………………………………………………………… 105
4. Studii introductive, note şi comentarii la republicarea operelor lui N. Iorga ….. 129
5. Indice de persoane ………………………………………………………………………………… 141